Frisse nieuwe lay-out

De website heeft een nieuwe lay-out waarmee we weer jaren verder kunnen. De oude voldeet niet meer aan de eisen.